Statistic

Content View Hits : 56136
สถานที่ท่องเที่ยว

พญาเย็น, เขาใหญ่

 

ย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาใหญ่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปัจจุบันยังคงเป็นป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ทอดยาว มาตั้งแต่เทือกเขาเพชรบูรณ์จนถึงเทือกเขาสันกำแพง และติดต่อไปจรดถึงเทือกเขาพนมดงรักบนพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้เทือกเขาที่ทอดยาวนี้ได้รับความชุ่มชื้นจากลม มรสุม ผืนป่าใหญ่นี้จึงเป็นต้นธารน้ำมากมายที่หล่อเลี้ยงคนภาคกลางและภาคอีสาน ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นปราการที่แบ่งที่ราบลุ่มภาคกลางกับที่ราบสูง ภาคอีสานออกจากกันโดยสิ้นเชิง

จากคำเล่าขานครั้งเก่าก่อนของชาวบ้านแถวนั้นทำให้คนรุ่นหลังรู้ว่า ป่าเขาใหญ่ที่เห็นอยู่วันนี้ เมื่อก่อนมีชื่อเรียกว่า "ป่าดงพญาไฟ" ป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไข้ป่าและภยันตรายนานับประการได้คร่าชีวิต ผู้ที่ต้องเดินทางผ่านป่าผืนนี้ไปมาระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนับไม่ถ้วน ป่าดงพญาไฟผืนใหญ่ถูกตัดออกจากกันครั้งแรก เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เมื่อครั้งที่มีการตัดทางรถไฟเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานตามด้วยทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพที่สร้างขึ้นในเวลาต่อมา แม้การก่อสร้างถนนกลางป่าดงดิบผืนนี้ต้องแลกด้วยชีวิตคนงานมากมายจากพิษของไข้ป่า แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานเมื่อถนนและทางรถไฟซ่อมเสร็จ ราษฎรเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกราก ชื่อ "ดงพญาไฟ" ก็ถูกแปรเปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นพร้อม ๆ กับความโหดร้ายของไข้ป่าสัตว์ร้ายในป่าดิบที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ


เขาใหญ่ วันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของป่าดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในอดีต แต่ก็เป็นเสี้ยวที่ใหญ่ที่สุดที่เหลือรอดจากการไหลบ่าทางความเจริญในยุคพัฒนาประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2465 ป่าเขาใหญ่ก็กลายเป็นที่หลบซ่อนของผู้ร้ายที่หนีคดีมาตั้งเป็นหมู่บ้านกลางป่า จนกระทั่งทางการได้ทำการปราบปรามและอพยพชุมชนออกจากป่าให้หมด แล้วประกาศให้พื้นที่กว่า 1,350,000 ไร่ ส่วนหนึ่งของดงพญาเย็นที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 จังหวัดให้เป็น "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่' อันเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2505

เค้าโครงความเร้นลับของดงพญาเย็นยังสะท้อนให้คนรุ่นหลังได้เห็นในภาพลักษณ์ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เขาใหญ่ในวันนี้ปราศจากไข้ป่าและสัตว์ร้ายที่เคยชุกชุม แต่ภายใต้เรือนยอดอันแน่นทึบของป่าอันหลากหลายทั้งป่าดิบขึ้นไปจนถึงป่าดิบเขายังเต็มไปด้วยสรรพชีวิตทั้งพรรณไม้ สัตว์และแมลงผีเสื้อมากมายให้ชื่นชมและศึกษาได้ไม่รู้จบ เหนือยอดไม้เรายังได้เห็นนกเงือกอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์บินรวมกันเป้นฝูง สัตว์ใหญ่อย่างช้างป่าก็ยังหากินอยู่ในป่าเขาใหญ่นับร้อยตัว

ธรรมชาติ และสัตว์ต่าง ๆ ใน ป่าเขาใหญ่ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่เกื้อกูลกัน สร้างความอุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิตเป็นสายธารนับสิบสายที่ไม่ได้ทำหน้าที่ หล่อเลี้ยงชีวิตคนที่ปลายน้ำเท่านั้น แต่เมื่อสายธารเหล่านี้ไหลลดหลั่นผ่านโตรกผากลายเป็นน้ำตกหลายสิบแห่งที่ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เขาใหญ่ในวันนี้ดำรงตนในฐานะอุทยานแห่งชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีผู้ มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวคือสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงได้ยากหากเพียงหวังว่าความงดงามของธรรมชาติจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้มาเยือนทุกคนเกิดความรัก และหวงแหนป่าเขาใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป..